Kurumsal

İleriyi gören adımlarımız, hep mükemmelin peşinde...

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Norm grup şirketlerinde hammaddenin temini, üretimi, nakliyesi ve diğer hizmetlerin her aşamasında güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sürekliliğini sağlamak amacıyla gerekli teknik, mali ve insani desteklerin sağlanması ve kayıpların en aza indirilmesini hedefler. 
Bu kapsamda;

  • Yasal şartlar çerçevesinde çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve tehlikelerin belirlenmesi,
  • Tehlikelerin, güvensiz durum ve güvensiz davranış başlığı ile sınıflandırılarak risklerin giderilmesini,
  • WCM ekip desteği ile uygunsuzlukların hızlı ve etkin şekilde kapatılarak “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi için alt işveren ve yüklenici firmaların alanımızda, güvenli çalışma koşullarının sağlanması
  • Çalışanlara mesleki ve Genel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini vererek iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmayı,

Taahhüt eder.

ÇEVRE POLİTİKASI

Norm Grup bünyesindeki her bir firma, hammadde işleme ve üretim aşamalarında sürdürülebilir çevre ilke ve hedeflerine ulaşabilmek için gerekli teknik gelişmeleri uygulayarak atığı kaynağında önleyecek bir çevre yönetim sistemi ile sürekli gelişmeyi hedeflemektedir.
Bu çerçevede;

  • Her bir üretim ve nakliye aşamasında oluşabilecek atık ve emisyonları mali ve teknik destek ile kaynağında azaltmak ve geri kazanma konusunda çalışmalar yapmak
  • Çevre ve atık yönetimi konusunda çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve proaktif katılımlarını sağlamak
  • Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile çevre hassasiyetimizin devamı için sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak 
  • Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde çevreye karşı duyarlılığımızı yaymak için gerekli altyapının oluşturulmasına önem vermekteyiz.

KALİTE POLİTİKASI

Norm Grup olarak,

Müşteri ve çalışan memnuniyeti odaklı, sıfır hata felsefesiyle, üretim ve hizmet anlayışı sağlamak için; 
Kalite Yönetim Sisteminin grup firmalarının Tüm Kademelerince Anlaşılmasını, Uygulanmasını ve Sürdürülmesini Sağlamak,
Hataları Oluşmadan Önleyerek ve Yapılan Hataların Tekrarlanmaması İçin Gerekli Tedbirleri Alarak, Kalite Yönetim Sistemini Sürekli İyileştirmek,
Bağlantı elemanları ile  ilgili  Gelişen Teknolojiyi Yakından Takip etmek ve Bununla Birlikte Çalışanlarımıza Sürekli Eğitim vermek
Müşterilerimize Tam ve Doğru Hizmet Vermek Amacı ile Tedarikçi Firmalarla birlikte Sürekli gelişmeyi hedeflemek ve bu vizyona sahip Tedarikçi Firmalarla Çalışmak,
Kalite Politikamız Olarak Belirlenmiştir.

Fatih UYSAL
YÖNETİM KURULU BAŞKANI